Consultatie

Wees welkom voor een verhelderend gesprek!

Wie ben ik?

Ik ben Aline, erkend klinisch psycholoog en mindfulnesstrainer in Gent.

Erkenningen:

 • door FOD Volksgezondheid: visumnummer = 265936
 • door de psychologencommissie: lidnummer = 792107507

Hoe verloopt een consultatie?

In een eerste verkennend gesprek wordt gepeild naar de reden van jouw komst en jouw verwachtingen.

Tijdens de sessies maak ik gebruik van oplossingsgerichte en analyserende gesprekstechnieken, geleide meditaties, inspirerende teksten en psycho-educatie om een antwoord te bieden op jouw hulpvraag. Indien gewenst, kunnen de consultaties ook enkel uit gesprekstherapie bestaan.

Psycho-educatie kan bijvoorbeeld omvatten:

Welke verschillende stressoren hebben invloed op me? Wat is de vicieuze cirkel van stress? Hoe kan ik deze cirkel doorbreken?

Wat zijn typische gedragspatronen waarin ik telkens verval? Hoe kan ik die doorbreken? Op welke manier kan ik minder een slaaf zijn van mijn gedachten?

Hoe kan ik anders leren omgaan met mijn innerlijke criticus? op welke manier kan ik begripvoller worden voor mezelf en voor anderen?

Hoe zorg ik ervoor dat ik niet te lang in een bepaalde emotie blijf hangen? Of hoe maak ik juist meer contact met mijn gevoelens die ik onderdrukt heb?

Hoe kan ik meer evenwicht vinden tussen wat energie van me vraagt en wat me energie geeft?

Hoe kan ik op een assertieve manier communiceren? Welke drie communicatiestijlen zijn er? Wat is mijn overheersende communicatiestijl en hoe kan ik daar verandering in aanbrengen?

Hoe kan ik meer vanuit mijn hart leven? Welke waarden zijn voor mijn het belangrijkst en hoe kan ik mijn leven inrichten zodat het meer bij die waarden aansluit?

Wat zijn gezonde grenzen? Hoe kan ik leren mijn grenzen beter aan te voelen? Hoe kan ik grenzen stellen naar het gedrag van anderen toe? enz.

Wat is mijn visie?

Je mag zijn wie je bent en zoals je bent, met fouten en gebreken, om te worden wie je in aanleg bent maar zoals je je nog niet kan vertonen. En je mag het worden op jouw wijze en in jouw uur. Anna Terruwe.

The smallest act of kindness is worth more than the grandest intention. Oscar Wilde

Wordt er een diagnose gesteld tijdens een consultatie?

Een diagnose is zeker niet altijd noodzakelijk. Het belangrijkste is dat jij je gehoord, gezien, begrepen en ondersteund voelt in een veilige omgeving met wederzijds respect.

Aangezien hooggevoeligheid een persoonlijkheidskenmerk is en geen psychische aandoening, zal hooggevoeligheid nooit als ‘diagnose’ gesteld worden, net zoals ‘introvert’ of ‘extravert’ geen diagnoses zijn maar persoonlijkheidskenmerken.

In mijn praktijk beoefen ik geen psychodiagnostiek aan de hand van diagnostische vragenlijsten. Indien er een vermoeden is van een bepaalde aandoening (zoals autisme, ADHD, hoogbegaafdheid,…) waarvoor uitgebreid diagnostisch onderzoek vereist is, kan er eventueel in onderling overleg een doorverwijzing naar een psychodiagnosticus of diagnostisch centrum gebeuren. Je kan dan sowieso wel bij mij in begeleiding blijven komen. Diagnoses waarvoor geen uitgebreid diagnostisch onderzoek vereist is, kunnen op basis van jouw verhaal hier gesteld worden (depressie, burn-out, sociale angst,…). Dit kan soms nodig zijn naar de arbeidsgeneesheer of adviserend arts toe.

Verslag

Indien gewenst maak ik voor jou (en de huisarts) een uitgebreid verslag waarin jouw problematiek, de impact van deze problematiek op jouw functioneren en ook jouw sterktes en mogelijkheden, in kaart worden gebracht. Dit gebeurt enkel op jouw vraag. Dit verslag wordt altijd eerst ter nazicht en goedkeuring aan jou voorgelegd voor het eventueel aan derden wordt bezorgd.

Hulpvragen waarvoor je op consultatie kan komen:

 • omgaan met chronische pijn
 • omgaan met hooggevoeligheid (HSP)
 • omgaan met hoogbegaafdheid
 • omgaan met AD(H)D
 • omgaan met sombere gedachten en gevoelens
 • ondersteuning bij scheiding
 • omgaan met stress
 • zingevingsvragen

Wees welkom!

Praktische info (duur consultatie, kostprijs,…)

Consultaties zijn enkel overdag mogelijk in de voormiddag (ma, woe, do) of in de vroege namiddag (ma, di).

Een consultatie duurt 1u.

Je betaalt 70 € per sessie.

Via jouw ziekenfonds kan je een tegemoetkoming krijgen voor psychologische begeleiding.

Vaak is het nodig om bij aanvang frequent langs te komen (om de week of om de twee weken) en dit na een tijdje wat af te bouwen (maandelijks of tweemaandelijks). Omdat de wachttijd vaak oploopt, kan je ervoor opteren om van in het begin al meerdere sessies in te plannen (op die manier zit er niet te veel tijd tussen een eerste en een tweede sessie).

Je kan een mailtje sturen naar praktijkdeberg@hotmail.com om je aan te melden voor een consultatie of voor een sessie mindfulness.

Huidige wachttijd voor een eerste gesprek: 1 tot 3 maanden.

Meer lezen?

 • Woord van dank aan mijn cliënten: klik hier
 • Normaal of abnormaal? Ben ik abnormaal of is de maatschappij abnormaal? klik hier
 • Chronische pijn en stigma: klik hier
 • Chronisch ziek, de mythes ontkracht: klik hier
 • Waarom de pijn van vrouwen minder au sérieux genomen wordt. klik hier
 • Wat is hooggevoeligheid? klik hier
 • Wat is het verschil tussen autisme en hooggevoeligheid? klik hier
 • De kenmerken van hoogbegaafdheid en het verband met hooggevoeligheid. klik hier
 • De voordelen van meditatie. klik hier
 • Is mindfulness zweverig? klik hier
 • Scheiden: een rouwproces dat soms ook traumatiserend is. klik hier
 • Vergeven: een proces. klik hier
 • Over het rouwproces bij chronische ziekte: klik hier
 • Hoe omgaan met boosheid? klik hier
 • Gevoelige keuzes. Tips om als hooggevoelige met keuzestress om te gaan. Klik hier