Tagarchief: zelfzorg

Waarom mediteren?

Dagelijks mediteren is een gewoonte die voor veel mensen, ook voor mezelf, heilzaam is. Dit heeft verschillende redenen:

1. Mediteren biedt je de mogelijkheid om vanuit de positie van toeschouwer jouw eigen gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties te aanschouwen en te aanvaarden zonder erin meegesleurd te worden.

2. Door te mediteren kan frustratie (omdat je de dingen anders wil dan ze nu zijn) omgezet worden in appreciatie. Je krijgt meer oog voor de kleine momentjes van geluk. Je leert bepaalde vanzelfsprekendheden opnieuw waarderen.

3. Mediteren zorgt voor een verschuiving van denken naar voelen. In plaats van een gevoel te gaan analyseren, erover na te denken en te piekeren, geef je er volledige ruimte aan en voel je het in je lichaam zonder oordeel.

4. Mediteren brengt je van ‘doen’ naar ‘zijn’, van automatische piloot naar beginnersgeest. Terwijl jouw gedachten in het drukke doen vaak naar het verleden en de toekomst gaan, brengt meditatie de geest in het hier en nu, ben je opmerkzaam voor wat hier en nu aanwezig is. Door aandacht te geven aan de geuren, kleuren, geluiden rondom jou zonder er een betekenis aan te geven, kom je in contact met de beginnersgeest en komt er ruimte voor verwondering.

5. Regelmatig mediteren zorgt ervoor dat je inzicht krijgt in bepaalde gewoontepatronen. Deze bewustwording geeft je de kans om bepaalde patronen te doorbreken.

6. Regelmatig mediteren helpt je om evenwichtiger te communiceren en om vaker jouw waarheid te spreken.

7. Als je regelmatig mediteert, krijg je de vaardigheid onder de knie om zowel positieve als negatieve emoties te aanvaarden, om zowel aangename als onaangename lichamelijke sensaties te omarmen en om zowel positieve als negatieve gedachten in jouw hart te sluiten.

8. Mediteren geeft je de kans om jouw dieper liggende behoeften te leren kennen en eraan tegemoet te komen.

9. Door te mediteren leer je jouw specifieke signalen van stress en sombere stemming sneller op te merken. Dit geeft je de mogelijkheid om sneller een heilzame actie te ondernemen.

10. Meditatie brengt je in contact met én de kracht in jezelf én de compassie in jezelf. Het combineert duidelijke grenzen stellen en opkomen voor jezelf met mededogen voor jezelf en anderen.

11. Regelmatig mediteren verhoogt jouw draagkracht en veerkracht.

Begrip versus oordeel

Als een zoemende zwerm opdringerige wespen vliegen de oordelen ons soms om de oren. En soms oordelen we zelf ook hard over anderen.

Oordelend kijken naar anderen heeft vaak te maken met “vergelijken”. Als je jezelf en jouw situatie vergelijkt met die van een ander, dan ben je er ofwel beter ofwel slechter aan toe dan die ander. Althans dat denk je toch, want heel wat factoren worden niet in rekening gebracht bij dit soort vergelijkingen (zo is de ene scheiding de andere niet, is de ene ziekte de andere niet, enz.) Oordelen en soms ook veroordelen, zijn dan vaak het gevolg. Het roddelcircuit teert op deze oordelen.

Ook in mij (zoals in ieder ander) is zo’n oordelend stuk aanwezig en treedt het soms op de voorgrond.

Door het beoefenen van bepaalde meditatie-oefeningen heb ik geleerd dat ik een keuze heb: ofwel hecht ik geloof aan mijn oordeel, ofwel kies ik ervoor om met aandacht te luisteren naar de persoon over wie ik oordeel. Door mijn volledige aandacht te richten op wat iemand vertelt, vragen te stellen en open te staan voor de antwoorden, verdwijnt mijn oordeel vaak naar de achtergrond en komt er ruimte voor begrip. Op die manier je hart openstellen voor iemand, wordt ook wel “heilzaam luisteren” genoemd. Vaak is er stilte, tijd en een sfeer van gelijkwaardigheid nodig om op deze manier naar elkaar te kunnen luisteren.

Begrip tonen voor een ander vraagt soms wat inspanning. Op momenten waarop je je bijvoorbeeld gekwetst voelt, kan het heel moeilijk zijn om begripvol te zijn naar anderen toe. Op zo’n momenten is het goed om zelfzorg voorop te stellen en begripvol te zijn voor jezelf en je eigen pijn. Soms kan het ook nodig zijn om hulp te vragen. Na zo’n periode komt er dan opnieuw ruimte om je open te stellen voor de ander.

Wanneer ik lesgeef, creëer ik bewust de voorwaarden om tot heilzaam luisteren en heilzaam spreken te komen. Het is immers van onschatbare waarde dat mensen zich echt gehoord voelen, dat emoties er mogen zijn, dat kwetsbaarheden en kwetsuren bestaansrecht krijgen alsook de moed en de kracht die in iemand schuilt.