Tagarchief: emoties

Waarom mediteren?

Dagelijks mediteren is een gewoonte die voor veel mensen, ook voor mezelf, heilzaam is. Dit heeft verschillende redenen:

1. Mediteren biedt je de mogelijkheid om vanuit de positie van toeschouwer jouw eigen gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties te aanschouwen en te aanvaarden zonder erin meegesleurd te worden.

2. Door te mediteren kan frustratie (omdat je de dingen anders wil dan ze nu zijn) omgezet worden in appreciatie. Je krijgt meer oog voor de kleine momentjes van geluk. Je leert bepaalde vanzelfsprekendheden opnieuw waarderen.

3. Mediteren zorgt voor een verschuiving van denken naar voelen. In plaats van een gevoel te gaan analyseren, erover na te denken en te piekeren, geef je er volledige ruimte aan en voel je het in je lichaam zonder oordeel.

4. Mediteren brengt je van ‘doen’ naar ‘zijn’, van automatische piloot naar beginnersgeest. Terwijl jouw gedachten in het drukke doen vaak naar het verleden en de toekomst gaan, brengt meditatie de geest in het hier en nu, ben je opmerkzaam voor wat hier en nu aanwezig is. Door aandacht te geven aan de geuren, kleuren, geluiden rondom jou zonder er een betekenis aan te geven, kom je in contact met de beginnersgeest en komt er ruimte voor verwondering.

5. Regelmatig mediteren zorgt ervoor dat je inzicht krijgt in bepaalde gewoontepatronen. Deze bewustwording geeft je de kans om bepaalde patronen te doorbreken.

6. Regelmatig mediteren helpt je om evenwichtiger te communiceren en om vaker jouw waarheid te spreken.

7. Als je regelmatig mediteert, krijg je de vaardigheid onder de knie om zowel positieve als negatieve emoties te aanvaarden, om zowel aangename als onaangename lichamelijke sensaties te omarmen en om zowel positieve als negatieve gedachten in jouw hart te sluiten.

8. Mediteren geeft je de kans om jouw dieper liggende behoeften te leren kennen en eraan tegemoet te komen.

9. Door te mediteren leer je jouw specifieke signalen van stress en sombere stemming sneller op te merken. Dit geeft je de mogelijkheid om sneller een heilzame actie te ondernemen.

10. Meditatie brengt je in contact met én de kracht in jezelf én de compassie in jezelf. Het combineert duidelijke grenzen stellen en opkomen voor jezelf met mededogen voor jezelf en anderen.

11. Regelmatig mediteren verhoogt jouw draagkracht en veerkracht.

De positieve kracht van kwaadheid

Toen ik de opleiding tot mindfulnesstrainer voor kinderen volgde, kwam tijdens één van de oefeningen het kwade kind in mezelf naar boven. Ik voelde hoe kwaad ik was omdat ik niet gezien werd zoals ik was, omdat er oordelen op mij geplakt werden die niet strookten met de werkelijkheid. Ook merkte ik op dat ik zelf mijn kwaadheid veroordeelde door gedachten als ‘je hebt het recht niet om kwaad te zijn’ en ‘bij anderen zou de kwaadheid al lang zijn overgewaaid’. Uiteindelijk slaagde ik erin te aanvaarden dat de kwaadheid er was én dat de oordelen er waren terwijl ik de keuze maakte om niet vanuit kwaadheid naar anderen toe te reageren.

Ik begroette het kwade kind en de oordelen in mezelf met liefde en was op die manier in staat de boodschap te horen die met de kwaadheid gepaard ging: een boodschap van opkomen voor mezelf en luisteren naar mijn behoeften en noden. Ik ontdekte dat mijn kwaadheid me het volgende vertelde: ‘ je hebt het recht om jouw ruimte in te nemen en in jouw kracht te staan. Je hoeft niet steeds aan de verwachtingen van anderen te voldoen. Het is ok om kwetsend gedrag van anderen te begrenzen en op te komen voor jezelf.’ Door mezelf niet te identificeren met mijn kwaadheid en te zeggen ‘er is boosheid in mij’ in plaats van ‘ik ben boos’ kon ik mijn kwaadheid met mededogen onderzoeken en te weten komen wat mijn onderliggende behoefte was.

Sommigen denken onterecht dat mindfulness gelijk staat aan alles passief ondergaan en zomaar alle omstandigheden aanvaarden. Dit is echter niet zo. Het is net bestaansrecht geven aan àlle gevoelens, zowel de aangename als de onaangename. Het is net te weten komen welke zaken jou kwaad, verdrietig, angstig of blij maken en op die manier bewustere keuzes maken die aansluiten bij wat je diep vanbinnen voelt.

Vroeger bleef ik soms lang in kwaadheid hangen en reageerde ik ook vaak vanuit kwaadheid naar anderen toe. Dat zorgde er enkel voor dat anderen ook kwaad werden op mij en dat ik me schuldig voelde. Ik ga niet beweren dat me dat nu nooit meer overkomt, maar doordat ik nu meestal met compassie naar mijn kwaadheid kijk, geef ik mezelf de kans om tegemoet te komen aan mijn behoeften. En soms kies ik ervoor om van daaruit te communiceren en bijvoorbeeld te zeggen ‘ik voel me gekwetst en boos om…’. Zonder de ander te beschuldigen, vertel ik iets over mijn eigen gevoel. Vaak krijg ik dan te horen dat het helemaal niet de bedoeling was om me te kwetsen en verdwijnt mijn kwaadheid als sneeuw voor de zon.

Het is vanuit kwaadheid om onrecht dat maatschappijveranderingen verwezenlijkt worden. Het is vanuit de kwaadheid om het niet gehoord of gezien worden dat mensen ervoor kiezen hun omstandigheden te wijzigen en op te komen voor zichzelf of anderen.

Ik ben dankbaar voor de inzichten die mijn kwaadheid me schenkt.

Waarom mediteren?

Dagelijks mediteren is een gewoonte die voor veel mensen, ook voor mezelf, heilzaam is. Dit heeft verschillende redenen:

1. Mediteren biedt je de mogelijkheid om vanuit de positie van toeschouwer jouw eigen gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties te aanschouwen en te aanvaarden zonder erin meegesleurd te worden.

2. Door te mediteren kan frustratie (omdat je de dingen anders wil dan ze nu zijn) omgezet worden in appreciatie. Je krijgt meer oog voor de kleine momentjes van geluk. Je leert bepaalde vanzelfsprekendheden opnieuw waarderen.

3. Mediteren zorgt voor een verschuiving van denken naar voelen. In plaats van een gevoel te gaan analyseren, erover na te denken en te piekeren, geef je er volledige ruimte aan en voel je het in je lichaam zonder oordeel.

4. Mediteren brengt je van ‘doen’ naar ‘zijn’, van automatische piloot naar beginnersgeest. Terwijl jouw gedachten in het drukke doen vaak naar het verleden en de toekomst gaan, brengt meditatie de geest in het hier en nu, ben je opmerkzaam voor wat hier en nu aanwezig is. Door aandacht te geven aan de geuren, kleuren, geluiden rondom jou zonder er een betekenis aan te geven, kom je in contact met de beginnersgeest en komt er ruimte voor verwondering.

5. Regelmatig mediteren zorgt ervoor dat je inzicht krijgt in bepaalde gewoontepatronen. Deze bewustwording geeft je de kans om bepaalde patronen te doorbreken.

6. Regelmatig mediteren helpt je om evenwichtiger te communiceren en om vaker jouw waarheid te spreken.

7. Als je regelmatig mediteert, krijg je de vaardigheid onder de knie om zowel positieve als negatieve emoties te aanvaarden, om zowel aangename als onaangename lichamelijke sensaties te omarmen en om zowel positieve als negatieve gedachten in jouw hart te sluiten.

8. Mediteren geeft je de kans om jouw dieper liggende behoeften te leren kennen en eraan tegemoet te komen.

9. Door te mediteren leer je jouw specifieke signalen van stress en sombere stemming sneller op te merken. Dit geeft je de mogelijkheid om sneller een heilzame actie te ondernemen.

10. Meditatie brengt je in contact met én de kracht in jezelf én de compassie in jezelf. Het combineert duidelijke grenzen stellen en opkomen voor jezelf met mededogen voor jezelf en anderen.

11. Regelmatig mediteren verhoogt jouw draagkracht en veerkracht.