Mindfulness: wat?

Wat is mindfulness?

Mindful zijn wil zeggen dat je je bewust bent van wat je doet, dat je het met aandacht doet, en dit op een niet-oordelende manier. Zo kan je jezelf in het huidige moment brengen.
Vaak leven we op automatische piloot. We staan op, wassen ons, trekken onze kleren aan, ontbijten,… terwijl we met onze gedachten al bij de activiteiten van de komende dag zijn. Op die manier hebben we niet echt aandacht voor de smaak van onze boterham, het gevoel van het water op onze huid tijdens het douchen, het geluid van de fluitende vogels terwijl we naar het werk fietsen,… Mindfulness helpt ons opnieuw contact te maken met het hier en nu.

Mindfulnesstraining is een wetenschappelijk onderbouwde methode om stress te verminderen en op een andere manier te leren omgaan met klachten als pijn, angst, onzekerheid, piekeren, twijfel, vermoeidheid, somberheid,… Mindfulness neemt deze klachten op zich niet weg maar reikt je oefeningen en technieken aan om de stress als gevolg van deze klachten het hoofd te bieden en er een zekere rust en ontspanning in te vinden. Hierdoor kan de vicieuze cirkel van gedachten, emoties en gewaarwordingen die bij de klachten horen, doorbroken worden. Je hoeft echter geen klachten te hebben om baat te hebben bij mindfulness. Mindfulness is er voor iedereen die wil vertragen en meer levensvreugde wil ervaren.

Uit onderzoek is gebleken dat het regelmatig beoefenen van mindfulness een positieve invloed heeft op het welbevinden, het concentratievermogen, de kwaliteit van slaap, de ervaring van pijn, de weerstand en de bloeddruk.

Waarom mindfulness?

Door formele beoefening van de mindfulness-meditaties en door het
toepassen van mindfulness in het dagelijkse leven

 • kan je leren om zowel je positieve als negatieve emoties te aanvaarden en
  omarmen
 • kan je leren om minder vaak te reageren vanuit een bepaalde emotie
 • kan je leren om je niet te laten overheersen door negatieve gedachtestromen
 • kan je leren om meer te genieten van alledaagse dingen
 • kan je leren te aanvaarden dat het leven een aaneenschakeling is
  van aangename en onaangename ervaringen,…
 • kan je leren om beter om te gaan met stress en pijn
 • krijg je meer zelfinzicht
 • kan je leren piekeren tijdig een halt toe te roepen
 • leef je meer in het ‘nu’

Wat komt aan bod tijdens een sessie mindfulness?

 • Tijdens elke sessie komen één of meerdere meditatie-oefeningen aan bod. Gedurende de verschillende sessies maak je kennis met zittende en liggende meditaties, stapmeditatie, bewegingsoefeningen,… Door het ruime aanbod aan meditaties en oefeningen kan je putten uit dit arsenaal op verschillende momenten in je dagelijkse leven. Het integreren van de oefeningen in je dagelijkse leven is een belangrijk onderdeel van de training.
 • in groep: Ervaringen worden op een heilzame manier gedeeld. Dit wil zeggen dat ieders verhaal met respect ontvangen wordt in een veilig kader.
 • individueel: Jouw persoonlijke verhaal komt ruimschoots aan bod en wordt met respect ontvangen in een veilig kader. Het programma dat je kiest, kan afgestemd worden op jouw noden en behoeften.
 • Doorheen de sessies krijg je zicht op de samenhang tussen jouw lichamelijke gewaarwordingen, emoties, gedachten én het gedrag dat daaruit voortvloeit. Op die manier komen diep ingesleten patronen en gewoonten aan het licht en ontstaat de mogelijkheid tot verandering en groei, steeds vanuit de aanvaarding van wie je op dit moment bent.
  ‘De merkwaardige tegenstelling is
  dat ik pas kan veranderen
  wanneer ik mezelf aanvaard zoals ik ben.’ Jung
 • Een sessie omvat ook een symbolisch verhaal of een kortere tekst waaruit je kracht kan putten. Van oudsher gebruiken mensen verhalen als inspiratiebron, als bron van troost, als bron van verbondenheid en samenhorigheid,…
 • Ook theoretische uitleg over het thema van de sessie komt aan bod. In de sessie over stress leer je onder andere over de vicieuze cirkel van stress. In de sessie over communicatie leer je de verschillende communicatiestijlen kennen. Je leert het verschil kennen tussen de beginnersgeest en de automatische piloot en nog veel meer.
 • Er worden oefeningen aangereikt voor thuis en er is een terugblik op hoe het oefenen de afgelopen week verlopen is en op wat eventueel obstakels waren,…