Hoe ziet een sessie eruit?

Wat komt aan bod tijdens een sessie mindfulness?

 • Tijdens elke sessie komen één of meerdere meditatie-oefeningen aan bod. Gedurende de verschillende sessies maak je kennis met zittende en liggende meditaties, stapmeditatie, bewegingsoefeningen,… Door het ruime aanbod aan meditaties en oefeningen kan je putten uit dit arsenaal op verschillende momenten in je dagelijkse leven. Het integreren van de oefeningen in je dagelijkse leven is een belangrijk onderdeel van de training.
 • Jouw persoonlijke verhaal komt ruimschoots aan bod en wordt met respect ontvangen in een veilig kader. Het programma dat je kiest, kan afgestemd worden op jouw noden en behoeften.
 • Doorheen de sessies krijg je zicht op de samenhang tussen jouw lichamelijke gewaarwordingen, emoties, gedachten én het gedrag dat daaruit voortvloeit. Op die manier komen diep ingesleten patronen en gewoonten aan het licht en ontstaat de mogelijkheid tot verandering en groei, steeds vanuit de aanvaarding van wie je op dit moment bent.
  ‘De merkwaardige tegenstelling is
  dat ik pas kan veranderen
  wanneer ik mezelf aanvaard zoals ik ben.’ Rogers
 • Een sessie omvat ook een symbolisch verhaal of een kortere tekst waaruit je kracht kan putten. Van oudsher gebruiken mensen verhalen als inspiratiebron, als bron van troost, als bron van verbondenheid en samenhorigheid,…
 • Ook theoretische uitleg (psycho-educatie) over het thema van de sessie komt aan bod. In de sessie over stress leer je onder andere over de vicieuze cirkel van stress. In de sessie over communicatie leer je de verschillende communicatiestijlen kennen. Je leert het verschil kennen tussen de beginnersgeest en de automatische piloot en nog veel meer.
 • Er worden oefeningen aangereikt waarmee je thuis verder aan de slag kan en er is een terugblik op hoe het oefenen de afgelopen week verlopen is en op wat eventueel obstakels waren,…