Consultatie

Je kan als volwassene bij mij terecht voor individuele psychologische begeleiding.

Als erkend klinisch psycholoog ben ik lid van de psychologencommissie en van de psychologenkring van Gent. Daarnaast ben ik ook gecertificeerd mindfulnesstrainer.

Ik luister naar jouw verhaal zonder te oordelen. We staan stil bij de samenhang tussen jouw gedachten, emoties, lichamelijke gewaarwordingen en gedrag.

Mindfulness/meditatie vormt een belangrijk onderdeel van de begeleiding. Elke sessie start met een korte meditatie-oefening om even te voelen hoe je erbij zit. Elke sessie eindigen we met een meditatie-oefening. Soms worden er opdrachten en/of meditatie-oefeningen meegegeven om thuis verder mee aan de slag te gaan.

Indicaties:

Indien nodig, kan ik voor jou een verslag schrijven (voor jouw behandelend arts of voor de adviserend geneesheer). Dit is in de kostprijs inbegrepen.

In mijn praktijk beoefen ik geen psychodiagnostiek. Dat wil zeggen dat er geen vragenlijsten zullen worden gebruikt om een diagnose te stellen. In een eerste gesprek peil ik naar wat goed loopt in jouw leven en naar wat fout loopt. Op basis daarvan kan een hulpvraag geformuleerd worden. We zoeken samen naar manieren om wat moeilijk is, maar niet veranderd kan worden te aanvaarden. We zoeken samen naar manieren om de moed te vinden om te veranderen wat veranderd kan worden.

De achterliggende visie is:

” Je mag zijn wie je bent en zoals je bent met fouten en gebreken om te worden wie je in aanleg bent maar zoals je je nog niet kan vertonen. En je mag het worden op jouw wijze en in jouw uur.” Anna Terruwe

Praktisch

  • Een consultatie duurt 1u
  • consultaties zijn mogelijk op maandagvoormiddag van 11u tot 12u en op dinsdagvoormiddag van 11u tot 12u.
  • De frequentie bepalen we in samenspraak. Je kan wekelijks komen, tweewekelijks, driewekelijks, maandelijks. Je kan er ook voor kiezen om in het begin wat vaker te komen (bv tweewekelijks) en dit na een tijdje wat af te bouwen (bv maandelijks of tweemaandelijks), afhankelijk van de nood en de urgentie van jouw hulpvraag.
  • Kostprijs is 40 euro
  • Om een afspraak te maken, stuur je een mail naar praktijkdeberg@hotmail.com waarin je vermeldt wanneer je op gesprek kan komen en waarbij je ondersteuning wenst (omgaan met stress, chronische pijn, hooggevoeligheid of scheiding). Je krijgt dan een mail terug met een aantal concrete voorstellen.
  • Sommige mutualiteiten voorzien een tegemoetkoming voor begeleiding door een erkend klinisch psycholoog (aangesloten bij de psychologencommissie en in het bezit van een visumnummer). Informeer bij jouw ziekenfonds welke vorm van tegemoetkoming zij voorzien en vraag aan hen een formulier waarop ik de consultaties kan invullen. Meer lezen? http://vlaamspatientenplatform.be/_plugin/ckfinder/userfiles/files/2018%20Overzichtstabel%20terugbetaling%20psychotherapie_def(3).pdf
  • Eén plaatsje per week reserveer ik voor mensen die het financieel moeilijk hebben. Zij betalen een sociaal tarief van 30€ voor een consultatie in plaats van 40€. Wens je hiervan gebruik te maken, laat het me dan weten bij aanmelding. Een bewijs hoef je niet in te leveren. Ik doe dit op basis van vertrouwen.
  • Welke vormen van psychologische begeleiding worden door de overheid terugbetaald? zie FAQ