Consultatie

Wees welkom voor een verhelderend gesprek!

Een consultatie duurt 1u. Kostprijs = 40 euro. Vaak is het nodig om bij aanvang frequent langs te komen (om de week of om de twee weken) en dit na een tijdje wat af te bouwen (maandelijks of tweemaandelijks).

De meeste mutualiteiten geven een tegemoetkoming voor begeleiding door een erkend klinisch psycholoog (erkend door FOD Volksgezondheid: visumnummer = 265936; lidnummer psychologencommissie = 792107507).

In een eerste verkennend gesprek wordt gepeild naar de reden van jouw komst en jouw verwachtingen.

Tijdens de sessies maak ik gebruik van oplossingsgerichte en analyserende gesprekstechnieken, geleide meditaties, inspirerende teksten en psycho-educatie om een antwoord te bieden op jouw hulpvraag. Indien gewenst, kunnen de consultaties ook enkel uit gesprekstherapie bestaan.

Psycho-educatie kan bijvoorbeeld omvatten:

Welke verschillende stressoren hebben invloed op me? Wat is de vicieuze cirkel van stress? Hoe kan ik deze cirkel doorbreken?

Wat zijn typische gedragspatronen waarin ik telkens verval? Hoe kan ik die doorbreken? Op welke manier kan ik minder een slaaf zijn van mijn gedachten?

Hoe kan ik anders leren omgaan met mijn innerlijke criticus? Hoe kan ik begripvoller worden voor mezelf en voor anderen?

Hoe zorg ik ervoor dat ik niet te lang in een bepaalde emotie blijf hangen? Of hoe maak ik juist meer contact met mijn gevoelens die ik onderdrukt heb?

Hoe kan ik meer evenwicht vinden tussen wat energie van me vraagt en wat me energie geeft?

Hoe kan ik op een assertieve manier communiceren? Welke drie communicatiestijlen zijn er? Wat is mijn overheersende communicatiestijl en hoe kan ik daar verandering in aanbrengen?

Hoe kan ik meer vanuit mijn hart leven? Welke waarden zijn voor mijn het belangrijkst en hoe kan ik mijn leven inrichten zodat het meer bij die waarden aansluit?

Wat zijn gezonde grenzen? Hoe kan ik leren mijn grenzen beter aan te voelen? Hoe kan ik grenzen stellen naar het gedrag van anderen toe? enz.

Mijn visie is:

Je mag zijn wie je bent en zoals je bent, met fouten en gebreken, om te worden wie je in aanleg bent maar zoals je je nog niet kan vertonen. En je mag het worden op jouw wijze en in jouw uur. Anna Terruwe.

In mijn praktijk beoefen ik geen psychodiagnostiek aan de hand van diagnostische vragenlijsten. Indien er een vermoeden is van een bepaalde stoornis (zoals autisme, ADHD, hoogbegaafdheid,…) waarvoor uitgebreid diagnostisch onderzoek vereist is, kan er eventueel in onderling overleg een doorverwijzing naar een psychodiagnosticus of diagnostisch centrum gebeuren. Je kan dan sowieso wel bij mij in begeleiding blijven komen. Diagnoses waarvoor geen uitgebreid diagnostisch onderzoek vereist is, kunnen op basis van jouw verhaal wel gesteld worden (depressie, burn-out, sociale angst,…)

Een uitgebreid verslag waarin jouw problematiek, de impact van deze problematiek op jouw functioneren en jouw inzet om de problematiek het hoofd te bieden, in kaart wordt gebracht, behoort tot de mogelijkheden. Dit verslag wordt altijd eerst ter nazicht en goedkeuring aan jou voorgelegd voor het eventueel aan derden wordt bezorgd.

Hulpvragen waarvoor je bij mij terecht kan:

  • omgaan met chronische pijn
  • omgaan met hooggevoeligheid/hoogbegaafdheid
  • omgaan met AD(H)D
  • omgaan met sombere gedachten en gevoelens
  • ondersteuning bij scheiding
  • omgaan met stress
  • zingevingsvragen

Wees welkom!

Meer lezen?

  • Woord van dank aan mijn cliĆ«nten: klik hier